Hattisar, Kamalpokhari , Kathmandu

cover

Base Rate

   FY 2075 - 2076    Rate
   Shrawan    13.21
   Bhadra    13.29
   Aaswin    13.46
   Kartik    13.44
   Mangsir    13.43
   Paush    13.50
   Magh    12.54
   Falgun    12.26
   Chaitra    12.68
   Baisakh    12.12
   Jesth

  12.56

   Ashad     12.57