Branch | Contact Us | Feedback | Careers | Sitemap
financing for success...since 1995
Quick Links
Branch Network  
Interest Rates  
Annual Reports  
Downloads  
Press Releases  
EMI Calculator  
Transaction Hours  
 

Stock Updates

Date: 2017-06-08
Max 318
Min 310
Close 312
Previous 312
Difference +0
 
 

HomeNew & UpdatesASBA प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धी

ASBA प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धी

12-01-2017

धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन हुँदाका बखत लगानीकर्ताबाट दरखास्त फारम संकलन तथा तत् सम्बन्धी कार्य गर्न धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को व्यवस्था बमोजिमको ASBA प्रणाली यही माघदेखि लागू गर्न लागिएको छ । ASBA प्रणाली हाल ऐच्छिक भएकोेले बोर्डले अनिवार्य नगरेसम्म बिद्यमान संकलन केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्थामार्फत समेत लगानीकर्ताहरुले सार्वजनिक निष्काशनमा शेयर खरिदका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन र यस सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई जानकारी दिन बोर्डबाट सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशन गरिसकिएको छ ।  
साथै हाल बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क” वा “ख” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई उक्त प्रणालीमा समावेश गरी कार्य अगाडि बढाएकोमा नेपाल वित्तीय संस्था संघको अनुरोधलाई समेत दृष्टिगत गरी आगामी फागुन महिनादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ग” वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त वित्त कम्पनीहरुलाई  समावेश गराई यस प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य गर्ने बोर्डको योजना रहेको छ । 

 
Branch | Contact Us | Careers | Photo Gallery | News | Press Release | Webmail